Welcome to OGamers

Server : Himalia
Players count : 609
Players online : 29

Most wanted

Most wanted players

Position Name Points View count
59 Egon [Eko] 86.970.480 32
121 Pozoga 32.258.702 29
35 Bkg [Eko] 133.631.639 29
42 sebulba [Eko] 114.356.085 29
10 macer [Eko] 288.424.705 28
127 Masarnik (v) 27.970.790 26
50 Wodzirej [Eko] 101.652.709 25
2 DrZgon (v) [AFERA] 1.089.718.667 22
181 walerogale (v) 12.168.137 21
49 baldi [Eko] 101.676.505 20
20 DUCH_PUSZCZY [Eko] 207.870.371 20
19 guff [Eko] 210.622.339 19
25 MrBons (v i) 171.306.500 19
63 GRUBERNATOR [Eko] 75.785.811 19
37 Aegon [Eko] 130.153.784 19
38 MaCieJkO [Eko] 125.113.573 19
161 Pejter (i) [UNITED] 17.229.376 18
416 Geologist Proton (I) [KoI] 128.716 18
96 Dastan [Eko] 46.603.816 18
62 Master Troll (v) 81.189.069 17
56 Rajder 48 [EMERYCI] 91.185.129 17
203 Bauglir 9.073.831 17
48 centurion (v I) 106.517.076 17
538 MasujzKamilem (I) [MzK] 480 16
464 KrakerZ (I) [IMTL] 26.915 16
177 Marian-Klb (v i) [R_R_R] 12.570.563 16
249 Bogacz (v I) [Inviktus] 4.141.884 15
479 Aziraal (I) [KPMG] 14.505 15
506 Simonn23 (I) [SEARA] 3.352 15
149 Senator Sattelite (v) [BBC] 20.273.659 15
289 assan1 (v i) [D o D] 1.807.699 15
243 Consul Apollo (I) [uos] 4.567.958 15
198 Maximous (v I) [GaL] 9.686.585 15
72 Bernadeta [Eko] 62.629.534 14
44 LordOfLights [Eko] 113.035.386 14
92 BROWAREK 49.545.465 14
286 Caradhras 1.990.826 14
426 Rudi (I) [StEq] 87.650 14
103 Constable Rover 42.201.001 14
397 RageZ (I) [40pro] 206.620 13
67 NowyNaUni [Eko] 71.532.441 13
128 halsa (v) [Eko] 27.863.034 13
148 duzzeq [Eko] 20.315.039 13
21 Septimel [LOG] 205.531.824 13
197 Raymond (v) [EMERYCI] 10.227.759 12
315 Ernesto Che Guevara (i) 1.157.832 12
207 Emperor Malin (v i) 8.622.307 12
373 ChoRzowski1920 (I) [P-F] 389.325 12
155 President Orbiter (v) 19.354.581 11
449 Starkiller (v I) [BMJ] 51.598 11
228 Lord Terra Empire 6.029.261 11
239 GUCIO (v i) 5.012.798 11
454 Balasbronzak (I) [ASRTA] 46.315 11
140 Drive Man (v i) 22.652.136 11
194 Geologist Octans (v) 10.862.484 11
94 Taurus (v I) 48.286.183 11
114 Consul Malin 36.786.445 11
29 Rolo [EMERYCI] 155.607.139 11
16 Wallker [LOG] 234.803.412 11
223 landryna25 [SAS] 6.633.980 10
213 Etitek 8.368.043 10
236 Nib (v I) 5.053.510 10
508 NICRAM (I) [LPP] 3.176 10
404 RUMOK (I) 180.611 10
199 Admiral Flare 9.639.656 10
316 Venom75 (I) 1.141.222 10
423 albus aquila 98.362 10
33 Asmax87 (v) [LOG] 136.146.972 10
169 Jazon (v i) 14.711.959 9
411 Ilusioon (I) [GSR] 155.446 9
285 MrGracz70 (I) 1.993.884 9
475 ShockWaver (I) [QuQa] 19.608 9
254 Bugas (v i) 3.922.170 9
32 marcostw (v) [EMERYCI] 150.317.981 9
41 Iszya (v) [LOG] 116.523.133 9
123 John Crichton (v) [PIWOSZE] 31.530.689 9
34 FIREMAN [EMERYCI] 134.358.004 9
5 Marvin [BDSM] 422.565.426 9
36 Bluelord [LUMPY] 130.206.923 9
3 Kolor Purpury (v i) [TTG] 695.364.583 9
251 szturmowiec 4.002.430 8
163 Viceregent Tycho 16.242.276 8
54 Obsesja (v) [BDSM] 93.573.873 8
88 Sin (v) [LOG] 52.774.149 8
9 Printex [TTG] 306.024.687 8
40 AmCk (v) [AFERA] 118.160.657 8
12 MarJo_oddam (v) [LOG] 254.768.491 8
24 KupieDeuter (v I) 172.998.937 8
22 thomaseq 188.187.535 8
4 Kirczak [TTG] 501.095.188 8
18 Zybi [AFERA] 214.001.396 8
46 Merchant Deuterium (v) 109.167.592 8
1 Gote [AFERA] 1.908.544.739 8
112 Stalowy [LOG] 37.347.182 7
65 NarImmor (v i) 75.124.414 7
113 Yamabushi (v) 37.227.213 7
76 Pazerny_Pioter (v) [LOG] 58.184.795 7
14 GORN [TTG] 236.699.979 7
13 kabanos [TTG] 240.052.821 7
23 marlamer [TTG] 174.317.679 7
45 Star Lord (v i) [F-S] 110.448.846 7
11 Wilk (v) [S_W] 280.006.997 7
125 Leon (v) 29.854.815 7
310 SnAjPeR (v) [M_E] 1.240.048 7
463 wandalistycznePodejs (I) [BOSS] 31.842 6
28 nadajj [TTG] 157.808.448 6
58 tadejro303 [Eko] 87.175.447 6
17 sandro69 (v) [TTG] 215.411.598 6
71 oddam w dobre rece (v) 63.729.223 6
7 Laojun [LOG] 398.102.373 6
51 Red Dragon [TTG] 100.941.261 6
110 Uran (v i) [TTG] 37.840.318 6
79 Rumpelstilzchen (v) 58.042.604 6
53 Zohan (v) [LUMPY] 95.156.840 6
126 Raijin (v i) 28.339.303 6
15 Maekar [AFERA] 235.779.168 6
30 masterek [AFERA] 154.798.062 6
6 Gangster z Afryki [BDSM] 409.092.944 6
350 Constable Sao [alkatras] 582.314 6
8 sir0g 314.766.542 6
333 Urtuerte (v) 836.618 5
78 Piat (v) [TTG] 58.101.781 5
150 januszk82 (v) 20.174.532 5
52 Sagi (v) 99.131.917 5
124 zimny (v) 30.826.429 5
80 Hand of God [LUMPY] 57.885.516 5
47 Gom Dzabbar [LOG] 107.930.336 5
85 Annie (v) [BDSM] 53.795.432 5
162 K0m0rnik (v i) 16.862.362 5
69 KRISTO (v i) 65.931.297 5
55 AliBaba 91.361.184 5
26 Venizelos [EMERYCI] 169.526.861 5
31 Consul Polaris 152.803.619 5
70 Geologist Delta 64.553.229 5
39 OmojJezuAnaszpanie 125.065.554 5
209 Ronin (v i) 8.574.853 5
27 ZEMSTA (v i) 164.225.376 5
95 Dzbanaszek (v I) [PUSZ] 47.247.370 5
43 Husajn 113.196.887 5
106 Dex Kupie (v) 39.949.700 5
131 NEWBALANCE 25.955.172 5
137 Tori Black (v i) [CAZADOR] 24.229.029 5
402 Bandit Pandora (I) [GSR] 197.535 4
268 Renegade Perseids 3.069.061 4
308 SerminII (v i) [flota pl] 1.250.833 4
287 Mogul Kraz 1.962.012 4
513 WilczeQ (I) [MzK] 2.363 4
60 Kastor [LOG] 86.754.471 4
61 smigol (v) 82.691.539 4
77 janko13 [PIWOSZE] 58.102.905 4
75 afox [PIWOSZE] 60.856.768 4
64 Skibix (v i) 75.663.230 4
116 Piwko00 [EMERYCI] 36.099.377 4
84 Constable Pegasus (v) 55.554.522 4
191 windows (v I) 11.012.514 4
439 Posejdon (I) 60.820 3
377 Czar Centauri (I) 342.813 3
552 Chancellor Flyby (I) 62 3
331 sterios (I) 863.723 3
383 Zwyrol (I) 304.486 3
500 M o o N (I) 3.515 3
385 OODDAMM (I) 281.288 3
529 Geologist Triton (I) 767 3
519 Lucky (I) 1.574 3
398 Arruvin [GoD] 203.044 3
318 Merlin (v I) [ZLY SEN] 1.119.477 3
321 K1r (v) 1.084.982 3
442 Admiral Stingray (v i) 59.894 3
107 Olo [LOG] 38.842.993 3
136 Yato (v i) 24.469.850 3
82 Dariusz 56.512.092 3
97 Nekromanta (v) 46.262.419 3
233 Commander Strauss (I) 5.482.412 3
273 Pirat (v) 2.884.454 3
225 Kum Hia (v) [MONSTER] 6.310.228 3
99 Janik [SAS] 45.684.966 3
256 Dziki Czeslaw (v i) 3.680.827 3
74 Szara Wilczyca (v) [AFERA] 61.501.521 3
83 Astro (v i) 56.020.440 3
578 Proconsul Rover 0 3
211 Procurator Hercules 8.417.061 2
503 Admiral Voids (I) 3.388 2
483 Czar Andromeda (I) 12.559 2
274 Garnier Fructis (v) 2.732.256 2
322 Jurek Kiler [EMERYCI] 1.064.688 2
536 BaaakuX (I) [MzK] 584 2
495 Thor (I) 4.994 2
532 Vice Probe (I) 596 2
230 Renegade Quantum 5.833.099 2
450 Draxan (I) 49.804 2
556 Kacper (I) 22 2
568 Brigand Relidus (I) 0 2
410 Geologist Sunspot (v) 156.796 2
544 Citrus (I) 294 2
382 Thanos (v i) 313.183 2
369 Captain Aries (v I) [IMO] 424.322 2
408 Omenik (v I) [IMO] 168.757 2
558 Wredota (v) 11 2
108 Antares-Oddam (v) 38.306.906 2
68 oddam dziki dzik (v) 68.046.551 2
146 Kratos (v i) [LUMP] 21.343.829 2
299 Conan 1.505.465 2
184 Helupa (v) 11.830.655 2
370 Zenek Martyniuk (v I) 419.481 2
57 Mimi 88.548.933 2
165 Krasnal (v I) 15.667.908 2
159 AD ASTRA (v) 18.773.097 2
101 ursus360 (v i) 45.012.944 2
104 Planeteoo (v) 41.725.964 2
176 Filemon Kot 13.591.783 2
73 severyn (v I) 62.454.182 2
192 Marshal Phoebe 10.951.485 2
158 ORION (v I) 19.038.078 2
179 Asmax (v i) 12.388.474 2
550 krzys05 83 2
291 QDX8 [QRX] 1.751.296 2
576 Viceregent Zagadra 0 2
430 Stanley (i) [ASRTA] 85.499 1
336 PostrachDziewic 816.559 1
394 Westu (I) 218.816 1
428 Proconsul Pulsar (I) 87.020 1
517 Sprinter430 (I) 1.633 1
296 Niee (I) 1.604.785 1
456 SMiasto (I) 45.110 1
468 Oppenheimer (I) 23.003 1
559 Veexar (I) 11 1
432 seboll (I) 84.630 1
501 Engineer Epsilon (I) 3.467 1
531 MpSv7 (I) 626 1
512 President Spirit (v I) 2.368 1
418 Blacha626 (I) [QuQa] 116.654 1
570 Marshal Davida (v I) 0 1
317 Sargon (I) 1.122.289 1
381 Chief Omega (I) 316.357 1
527 szybkoreki (I) 833 1
421 Viceregent Fireball (I) 99.327 1
366 Clockmaster (I) 441.503 1
324 Lieutenant Amos (v i) 980.589 1
540 Golemosus (I) 419 1
387 Miau (I) 269.812 1
297 siutek (v) 1.562.768 1
461 Grubiorz (I) 34.259 1
446 LordVarDave (I) 53.234 1
435 Darkness (I) 80.538 1
515 Mentos (I) 2.021 1
485 SHEYZY (I) 12.380 1
413 Marshal Octans (I) [P-F] 136.972 1
497 Marshal Deimos (I) 4.568 1
541 Chief Auriga (I) 356 1
368 Proconsul Barym (v i) 429.446 1
342 Governor Draco 736.634 1
484 kha000S (I) 12.461 1
347 michalsauron1 (I) 609.104 1
523 Morda (I) 1.357 1
477 Mia (I) 17.797 1
542 Constable Matter (I) 316 1
516 Aripiprazol (I) 1.751 1
487 MaGiK (I) 10.279 1
465 Effardo (I) [UNITED] 26.734 1
535 Commander Ceres (I) 594 1
493 sersoft (I) 6.918 1
555 Marshal Saturn (I) 23 1
403 Babyshark (v I) 193.894 1
460 Zero Jedynkowy (I) 39.670 1
514 Captain Castor (I) 2.078 1
507 Cinkciarz (I) 3.177 1
547 Czar Holmes (I) 104 1
480 Nihoo (I) 14.083 1
545 Technocrat Elara (I) 282 1
441 majkel (I) 60.168 1
494 F3nIx (I) 6.367 1
474 aNioL (I) 19.742 1
365 grabarz (v I) 445.268 1
560 Vice Flare (I) 5 1
469 Governor Retina (I) 21.717 1
374 Bziuk987 (I) 361.798 1
364 Overmind (I) 451.344 1
467 Stan Lee (I) 23.343 1
511 Governor Aurora (I) 2.658 1
298 Komandor (v i) 1.530.485 1
355 Pionek137 (I) 565.053 1
518 Drag0neel (I) 1.575 1
530 Director Serpentis (I) 681 1
313 Lucyfer (I) 1.206.251 1
566 ewggr (I) 1 1
294 Lord Kraz (v i) 1.644.573 1
573 Lieutenant Zuben (I) 0 1
482 Bionas (I) 13.248 1
440 Finito (I) 60.786 1
471 Renegade Radiation (I) 20.668 1
557 Marshal Asteroid (I) 13 1
534 LordPigeonWielki (I) 594 1
346 Zlomek (i) 620.166 1
431 Ricz Forester (v I) [GoD] 85.413 1
505 Lord Mercury (I) 3.357 1
572 Vice Flame (I) 0 1
438 Captain Thrust (I) 63.378 1
496 Lieutenant Jericho (I) 4.973 1
378 Viceregent Kuma (I) 337.445 1
252 Majcher (v) 3.932.785 1
561 Lord Osiris (I) 5 1
453 Lubie Placki (v I) 47.868 1
462 Viceregent Aurora (I) 34.184 1
424 Madafaka (I) 98.073 1
509 skat (I) 2.837 1
265 Ulas245 (v I) 3.299.598 1
546 Commander Jupiter (I) 229 1
429 Barbossa (I) 85.869 1
451 Alion (I) 49.122 1
447 Lieutenant Nestor (I) 53.048 1
293 Nemesis (I) 1.733.256 1
334 Lukasyno (I) [D o D] 832.755 1
521 Geologist Nova (I) 1.456 1
478 Chancellor Deuterium (I) 15.502 1
466 PISIORY (I) 25.722 1
458 Proconsul Cupid (i) 42.464 1
360 Czarna (v I) [GEN] 507.899 1
553 Technocrat Fay (I) 55 1
502 Sufixis (I) 3.410 1
470 Commander Centauri (I) 21.145 1
351 Undisputed (I) 573.280 1
551 Chief Omicron (I) 80 1
543 Serold3 (I) 314 1
301 xxXendiXxx 1.420.073 1
380 Dorato (v) 323.770 1
217 Chancellor Stingray 7.612.140 1
362 Chief Proton (i) 487.111 1
232 DROP TABLE (v) 5.560.949 1
173 Consul Columbo (v) 14.119.499 1
100 LOPEZ (v i) 45.083.412 1
172 Senator Tycho (v) 14.340.349 1
195 strzelec (v i) 10.651.887 1
247 De4mography [MONSTER] 4.376.190 1
372 Constable Kastra (v i) [M_E] 394.629 1
214 WwW (v) 8.253.298 1
259 rev4fun (v I) 3.616.271 1
200 Capitan America (v i) 9.618.597 1
248 Squrwol (v i) 4.316.296 1
216 dramat (v) 7.627.876 1
118 mirkoz 34.889.581 1
234 Krokodyl Gienio (v i) 5.482.350 1
66 Szpion 72.973.675 1
90 bernisolo (v) 50.973.934 1
237 Bella (v I) 5.024.253 1
337 Mogul Antimatter (v I) 810.582 1
187 stasio (v i) 11.433.203 1
183 Czar Yakini (v i) 12.081.378 1
275 Wielebny Talib (v I) 2.661.350 1
498 Chief Pavo [QRX] 4.541 1
164 klizr 15.928.918 1
563 Marshal Apollo (i) 1 1
325 Mogul Stingray (i) 961.549 1
340 Marker (v i) 764.007 1
238 Emperor Flyby (v) 5.012.881 1
267 Bandit Astra 3.248.496 1
307 Kleszczu 1.270.354 1
577 President Davida 0 1

Most wanted alliances

Position Name Points View count
29 Polska Flota [P-F] 526.298 27
3 Ekonomisci [Eko] 2.005.423.501 25
17 United Federation of Planets [UNITED] 17.256.111 24
20 GaLaKtYcZnI [GaL] 9.686.585 23
25 POLSKA FLOTA 1 [flota pl] 1.250.833 22
37 Kosmiczna Inkwizycja [KoI] 128.716 21
18 Rasta Roots Reggae [R_R_R] 12.570.563 21
32 grupa szybkiego reagowania [GSR] 352.981 21
26 ZLY SEN [ZLY SEN] 1.119.477 20
34 Vodka Team [40pro] 206.620 20
44 Bellum omnium contra omnes [SEARA] 3.352 19
45 Lepsza Prosta Praca [LPP] 3.176 19
41 Immortal [IMTL] 26.915 19
16 BeBlaCi [BBC] 20.273.659 19
38 Stella Equites [StEq] 87.650 19
23 Defenders of Darkness [D o D] 2.640.454 19
30 GENESIS [GEN] 507.899 19
36 EXILE ALLIANCE [ASRTA] 131.815 18
43 MarynarzeZKosmosu [MzK] 3.428 18
22 Inviktus [Inviktus] 4.141.884 18
35 Quasi_Quadro [QuQa] 136.262 17
39 Bractwo Mrocznych Jedi [BMJ] 51.598 17
21 unity of stars [uos] 4.567.958 17
42 KPMG [KPMG] 14.505 17
40 BOSS [BOSS] 31.842 16
33 Deus Vult [GoD] 288.458 16
4 Lamy Ogame [LOG] 1.811.516.295 11
28 Immortals [IMO] 593.079 11
1 AFERA [AFERA] 3.782.504.213 11
5 BardzoDuzeSmutneMisie [BDSM] 979.027.677 10
9 PIWOSZE [PIWOSZE] 252.245.819 9
13 CAZADOR [CAZADOR] 24.229.029 9
11 Metro Exodus [M_E] 60.264.746 8
2 ToTylkoGra [TTG] 2.759.137.450 8
6 EMERYCI [EMERYCI] 887.497.765 8
31 NovaRP [NRP] 466.445 7
8 Samotny Wilk [S_W] 280.006.997 7
24 Sojusz_QRX [QRX] 1.755.837 7
27 alkatraz [alkatras] 1.107.826 7
15 Save and Sound [SAS] 21.113.860 7
10 Fani Star Lorda [F-S] 110.448.846 7
19 Monster Energy Drink [MONSTER] 11.160.710 7
7 Lumpy [LUMPY] 324.147.539 7
12 PaczUjuSpadajaZyski [PUSZ] 47.247.370 6
14 Lumpy Mroku [LUMP] 21.343.829 5