Welcome to OGamers

Server : Himalia
Players count : 570
Players online : 4

Rankings

May 6, 2021, 7:09:11 PM EDT
Position Name (Honor points) Ships Points
1 DrZgon (v) [AFERA] (65.880.658) 36.828.604 1.093.095.875
2 Gothe [AFERA] (37.908) 28.029.981 912.133.236
3 Kolor Purpury (v I) [TTG] (20.707.319) 46.644.005 404.371.159
4 Laojun [LOG] (8.823.430) 17.582.886 173.539.102
5 Septimel [LOG] (3.830.590) 13.260.262 102.596.498
6 DUCH_PUSZCZY [Eko] (10.782.396) 4.082.162 101.267.356
7 thomaseq (v) (148.787) 7.804.316 68.628.856
8 guff [Eko] (2.632.876) 940.453 67.734.476
9 FIREMAN [EMERYCI] (103.927) 5.581.637 63.333.759
10 nadajj [TTG] (22.695) 79.448 59.160.937
11 Zybi [AFERA] (754.853) 6.363.022 58.674.256
12 Red Dragon [TTG] (114.104) 1.038.759 50.737.379
13 baldi [Eko] (7.872.706) 2.787.065 49.707.619
14 Venizelos [EMERYCI] (350.531) 628.550 45.483.384
15 Consul Polaris (3.137.356) 1.188.756 45.344.365
16 Maekar (v) [AFERA] (2.851.114) 6.733.962 40.086.940
17 Consul Malin (1.399.405) 2.446.969 39.816.935
18 marlamer [TTG] (2.109.092) 309.782 39.399.415
19 MarJo [LOG] (138.559) 1.825.074 39.387.845
20 LordOfLights [Eko] (3.170.919) 2.770.102 37.464.008
21 AliBaba (v) [M_E] (14.869) 3.032.980 35.196.094
22 MaCieJkO [Eko] (342.647) 2.593.881 34.613.741
23 Bkg [Eko] (1.605.929) 310.576 32.069.662
24 sandro69 (v) [TTG] (238.310) 2.952.609 30.703.851
25 Wallker [LOG] (162.714) 5.762.648 30.112.061
26 Uran (v) [TTG] (604.023) 634.960 27.933.123
27 Asmax87 (v) [LOG] (2.414.104) 2.043.130 27.848.981
28 Iszya (v) [LOG] (200.615) 2.340.280 26.764.837
29 Rumpelstilzchen (v i) (-281.063) 3.364.586 24.997.358
30 Rajder 48 [EMERYCI] (526.013) 1.069.928 24.950.091
31 ZEMSTA (v i) (1.224.957) 1.914.462 24.560.747
32 zimny (v) (217.223) 5.612.090 23.950.568
33 Szara Wilczyca [AFERA] (38.639) 2.513.494 22.319.119
34 NarImmor (v) (9.728.673) 1.556.814 21.207.424
35 Makumba (v) (8.858.848) 1.802.987 21.071.271
36 Nekromanta (v) (70.653) 74.079 20.846.716
37 Piwko00 [EMERYCI] (90.406) 55.106 20.582.201
38 Printex [TTG] (172.785) 1.044.676 18.599.654
39 Rolo [EMERYCI] (54.450) 644.114 18.449.324
40 Olo [LOG] (509.088) 48.890 17.971.602
41 Dzbanaszek (v I) [PUSZ] (157.415) 1.715.850 16.917.840
42 Sin [LOG] (776.129) 841.210 16.340.586
43 Merchant Deuterium (v) (4.857.136) 749.644 16.329.083
44 Governor Nusakan (98.746) 489.786 16.126.471
45 oddammm (v i) (-273.156) 1.990.776 15.231.713
46 Skibix (v) (1.540.827) 1.745.103 15.213.247
47 smigol (v) (1.525.539) 114.865 14.413.068
48 Gangster z Afryki [BDSM] (700.111) 531.621 13.871.279
49 severyn (v I) (75.480) 1.519.399 13.833.247
50 Dex Kupie (v) (334.042) 5.681.663 13.693.959
51 sir0g (269.868) 1.516.803 13.687.120
52 MrtBazyl (56.747) 70.155 13.623.105
53 John Crichton (v i) [PIWOSZE] (51.356) 9.922 13.541.311
54 Pazerny_Pioter (v i) [LOG] (103.833) 441.920 13.154.946
55 drRzeznik (v) (1.724.586) 1.045.391 12.234.075
56 Defender (98.527) 28.679 12.086.558
57 marcostw (v) [EMERYCI] (71.968) 903.932 11.968.871
58 Stadtholder Voyager (258.890) 15.492 11.966.287
59 BROWAREK (75.190) 87.612 11.915.763
60 Marvin [BDSM] (209.255) 167.242 11.443.138
61 masterek [AFERA] (987.766) 1.367.416 11.215.179
62 Planeteoo (v) (536.125) 16.004 11.197.676
63 Husajn (1.487.136) 803.055 11.192.896
64 oddam w dobre rece (v) (500.818) 336.607 11.008.902
65 MrBons (v i) (826.400) 377.879 10.914.535
66 Sagi (v) (13.138) 360.861 10.911.122
67 Dastan [Eko] (6.016.989) 294.080 10.743.161
68 macer [Eko] (248.374) 647.578 10.546.822
69 Master Troll (v i) (93.580) 1.123.745 10.413.569
70 Marshal Archer (122.101) 343.123 10.198.290
71 ImmoQ [EMERYCI] (12.481) 8.774 10.046.011
72 Bernadeta [Eko] (128.079) 87.755 9.854.679
73 DUCH (75.232) 4.144 9.583.755
74 Kastor [LOG] (70.731) 375.043 9.308.965
75 Sobecko (v) (7.336) 670.070 9.291.182
76 szczotar [PIWOSZE] (30.345) 1.817.383 9.268.867
77 tadejro303 [Eko] (132.977) 172.114 8.848.228
78 Aegon [Eko] (344.412) 833.464 8.752.691
79 Proboszcz (v) [LOG] (0) 807.983 8.568.678
80 NiePuszczamFs (v) (-532.599) 307.984 8.326.026
81 Bodziokrb (51.755) 5.208 8.258.168
82 Bluelord [LUMPY] (412.932) 278.885 7.752.663
83 no one (v i) (49.315) 8.928 7.656.262
84 Captain Callisto (28.752) 54.533 7.613.379
85 AmCk [AFERA] (5.876) 358.898 7.549.677
86 Yamabushi (v i) (8.485.012) 1.148.614 7.147.502
87 GORN [TTG] (27.477) 202.071 7.119.241
88 Stalowy [LOG] (1.716.175) 712.671 6.883.544
89 Piat (v i) [TTG] (1.093.738) 19.898 6.853.434
90 Janik [M_E] (109.506) 162.288 6.825.285
91 Director Archer (60.801) 2.355 6.778.145
92 Majcher (v i) (32.895) 109.823 6.752.442
93 Szpion (8.184) 153.347 6.641.492
94 sebulba [Eko] (111.014) 131.277 6.622.199
95 Maximus [M_E] (-81.691) 393.534 6.421.651
96 januszk82 (v) (334.543) 278.803 6.413.090
97 sadzislav (148) 723 6.409.391
98 ANDRZEJ (61.768) 76.597 6.268.283
99 Obsesja (v i) [BDSM] (8.112) 615.490 6.151.937
100 George Owens (v i) (70.751) 479.284 6.066.414
101 EXECUTOR (v) (-70.767) 419.264 6.004.955
102 HannibalLecter (30.301) 2.057 5.935.760
103 Krasnal (v) (49.777) 423.373 5.877.563
104 Sp4nk3r is BR (v I) [LUMPY] (-376.517) 1.003.787 5.702.897
105 Dariusz (177.123) 29.680 5.692.318
106 Yato (v) (82.974) 117.901 5.564.415
107 Raijin (v) (4.563.213) 305.987 5.352.131
108 NEWBALANCE (v) (236.341) 37.672 5.258.515
109 Shaybuska (v) [EMERYCI] (-149.100) 316.895 5.205.123
110 pieroog (v i) [PIWOSZE] (282.115) 359.598 5.143.455
111 Siona (v) (43.839) 16.388 5.138.196
112 duzzeq [Eko] (16.931) 54.144 5.116.136
113 Oddamm [Eko] (1.367.778) 574.839 5.099.819
114 OmojJezuAnaszpanie (804.278) 354.175 5.041.079
115 bernisolo (v) (52.176) 222.862 4.974.382
116 Kynio (v i) (28.385) 461.444 4.840.161
117 GRUBERNATOR [Eko] (48.032) 130.007 4.826.527
118 Annie (v i) [BDSM] (61.214) 593.970 4.741.237
119 Taurus (v) (111.144) 53.035 4.732.924
120 Big Pretty Psycho (v i) (22.467) 124.651 4.635.823
121 Constable Pegasus (v i) (-641.862) 393.174 4.617.663
122 DiabloIV (v i) (81.139) 21.067 4.615.896
123 Star Lord [F-S] (720.586) 69.688 4.499.621
124 Governor Euler (v i) (-28.705) 537.645 4.487.279
125 mirkoz (162.118) 49.779 4.461.528
126 Chancellor Stingray (495.946) 29.098 4.385.602
127 Marshal Phoebe (157.417) 28.961 4.372.613
128 Proconsul Trojan (v i) (28.363) 739.734 4.222.123
129 Geologist Delta [EMERYCI] (531.206) 49.251 4.209.748
130 Consul Gores [M_E] (5.431) 12.608 4.141.985
131 Constable Rover (174.497) 209.937 4.008.969
132 De4mography [M_E] (8.791) 32.554 4.002.424
133 LOPEZ (v) (10.814) 276.973 3.921.220
134 Viceregent Tycho (151.350) 9.353 3.898.641
135 Senator Sattelite (v) [BBC] (132.680) 440.308 3.874.714
136 Narafer (v) (220.631) 241.504 3.692.806
137 Lord Antimatter (93.079) 10.313 3.672.282
138 Ojciec (34.685) 159.846 3.586.308
139 Mimi (3.710) 85.671 3.519.999
140 Helupa (v) (5.065) 182.234 3.475.926
141 Lord Rocket (98) 37 3.460.595
142 Etitek [M_E] (123.926) 6.226 3.422.823
143 Tajmniczy komandor (108.414) 4.310 3.410.271
144 janko13 [PIWOSZE] (417) 73.207 3.396.120
145 strzelec (v I) (189.960) 23.795 3.306.946
146 KuKU (v) [EMERYCI] (133.910) 172.250 3.229.667
147 Chancellor Ceres (v) [EMERYCI] (22.908) 276.966 3.222.512
148 Maximous (v I) [GaL] (46.092) 3.374 3.162.157
149 oddam bollo (v) (-80.898) 584.968 3.124.694
150 umpa [LOG] (28.552) 372.863 3.063.667
151 Neferet (v i) (-100.054) 340.972 3.044.201
152 oddam_kupke_zlomu (v I) (2.885) 84.317 3.044.085
153 Asmax (v i) (796.430) 166.932 3.030.827
154 Tsubasa (170.751) 98.125 3.008.829
155 Ronin (v I) (2.730.769) 63.665 3.006.224
156 Zohan (v) [LUMPY] (456.408) 446.665 2.945.301
157 Wilk (v i) [S_W] (2.800.763) 279.861 2.907.959
158 szczepko (v) (-20.512) 269.702 2.873.834
159 Gom Dzabbar [LOG] (106.559) 604.695 2.856.228
160 Czar Yakini (v i) (31.779) 1.270.072 2.841.810
161 Pozoga [PIWOSZE] (1.226.007) 33.180 2.758.559
162 NowyNaUni [Eko] (131.673) 158.115 2.677.858
163 President Delta (v) (46.335) 108.587 2.603.838
164 White Wolf (v I) (27.418) 149.835 2.598.745
165 Bugas (v) (182.727) 0 2.591.958
166 Lord Terra Empire [M_E] (414.987) 25.762 2.529.003
167 zurasek (v I) (55) 200.372 2.518.232
168 kolciu8 (v) (23.286) 102.474 2.505.802
169 Tori Black (v) [CAZADOR] (1.924) 26.932 2.477.084
170 Senator Hydra (176.160) 7.037 2.441.464
171 Hand of God [LUMPY] (-353.574) 205.283 2.394.507
172 halsa (v) [Eko] (1.944) 186.083 2.326.909
173 Franc Mauer (v i) [PIWOSZE] (49.037) 75.967 2.257.606
174 Mogul Vega (424.381) 31.606 2.232.018
175 Sugar Daddy (v I) (-25.591) 7.483 2.139.829
176 klizr (v) (11.280) 35.628 2.129.914
177 Technocrat Nash (v) (5.314) 213.598 2.052.662
178 Bolko smialy (v) (121.227) 47.834 2.030.831
179 OpTiMuS (v) (14.099) 371.407 2.014.892
180 Gamorka (v) [TTG] (277.702) 63.895 1.995.122
181 Mogul Meteor (43.113) 3.570 1.917.054
182 dramat (v i) (-83.429) 88.565 1.878.677
183 AD ASTRA (v i) (57.655) 674.218 1.868.914
184 Dziki Czeslaw (v i) (247.536) 124.221 1.866.235
185 GUCIO (v I) (8.471) 122.763 1.848.216
186 afox [PIWOSZE] (69.015) 290.348 1.791.517
187 centurion (v I) (551.432) 9.912 1.771.240
188 Nixon (v i) (36.847) 44.346 1.735.966
189 Stadtholder Keid (94.231) 13.051 1.667.374
190 MarMur (44.105) 16.656 1.659.064
191 Capitan America (v) (128.578) 38.395 1.656.308
192 DROP TABLE (v i) (33.266) 40.299 1.654.447
193 Raymond (v) [EMERYCI] (33.906) 26.626 1.629.473
194 KURCZAK (v) [NFZ] (131.995) 307.337 1.546.279
195 europa (v) (6.358) 46.267 1.539.946
196 Loctite (13.875) 3.387 1.491.661
197 Admiral Oberon (29.875) 8.884 1.487.876
198 WwW (v i) (47.910) 11.919 1.475.074
199 siutek (v) [M_E] (-149) 81.003 1.364.973
200 NobleSix [PIWOSZE] (133.294) 6.590 1.351.890
201 Legend of Shadow (v) (12.240) 61.779 1.321.520
202 Bogacz [Inviktus] (23.985) 1.627 1.270.187
203 Sovereign Zibal (v I) (42.125) 39.106 1.262.884
204 kea (52.477) 13.389 1.232.025
205 Baggage Basher (277.145) 31.439 1.230.341
206 Renegade Nemesis (v) (1.060.462) 65.446 1.212.228
207 Kratos (v) [LUMP] (30.972) 41.253 1.172.925
208 Jazon (v I) (25.570) 1.766 1.165.687
209 DoOddania (v) (27.450) 96.691 1.149.920
210 Emperor Malin (v) (403.540) 3.954 1.145.960
211 President Orbiter (v) (377.073) 7.251 1.111.437
212 Lambo (3.189) 2.473 1.107.850
213 mattek (105.290) 2.488 1.097.992
214 Wielebny Talib (v) (-4.452) 57.548 1.084.382
215 kruszyna (v i) (6.394) 51.455 1.060.476
216 Technocrat Klio (v) (7.564) 760.896 1.013.805
217 K0m0rnik (v) (5.714.641) 188.828 1.000.196
218 Bauglir (371.432) 13.169 975.938
219 Mistrzyni (71.859) 12.402 952.980
220 Raffal (v) (43.136) 84.485 939.301
221 Marshal Beid (v I) (2.652) 156.777 939.279
222 Admiral Flare [Speremka] (230.706) 1.760 930.484
223 Buka (v) (17.566) 621.716 924.207
224 Squrwol (v) (25.957) 11.127 916.960
225 godek (v) [M_E] (6.311) 76.065 899.087
226 Pan_Stasiu (26.082) 16.353 858.593
227 Experyment (-117) 116.884 845.144
228 xxXendiXxx (6.600) 30.444 841.611
229 Emperor Flyby (2.556) 34.935 831.166
230 Egon [Eko] (377.890) 50.800 825.477
231 Garnier Fructis (50.745) 11.250 813.931
232 oddam dziki dzik (v) (39.761) 36.689 792.690
233 XRP (v i) (-2.350) 60.687 790.020
234 Adriqq69 (56.852) 27.670 784.450
235 Dogma [M_E] (93) 20.449 741.141
236 Arko (v I) (1.235) 39.900 709.270
237 Pirat (v) (242.259) 59.375 690.992
238 Lord Kraz (v i) (18.937) 17.560 676.832
239 General Lufa (v) (10.082) 59.979 619.932
240 Inka [LOG] (21.063) 15.124 615.615
241 Czar Thea (v i) (11.377) 21.407 605.444
242 Krokodyl Gienio (v I) (39.746) 23.550 563.482
243 Kum Hia (v) [MONSTER] (1.949) 10.916 557.254
244 DarthSidious (v) (13.063) 4.558 519.185
245 Jurek Kiler [EMERYCI] (13.240) 76.949 513.669
246 Director Hercules (141.435) 4 502.214
247 BumBumBum (v) (1.140) 46.955 489.681
248 Czar Saros 7 (v) (31.653) 72.763 487.092
249 QDX8 [QRX] (18.526) 9.656 485.312
250 Commodore Hyperion [M_E] (15.189) 92.943 478.932
251 Antoine (v) [PIWOSZE] (2.442) 34.019 477.516
252 farmjug (v i) (19.126) 97.323 469.865
253 windows (v I) (817.611) 11.150 461.154
254 wolverin (v I) [PIWOSZE] (55.318) 2.489 450.893
255 K1r (v i) (645) 31.745 435.301
256 Consul Columbo (v) (28.023) 5.929 433.001
257 Geologist Rigel (v I) (6.261) 27.195 415.427
258 James Tiberius Kirk (v) (1.426) 2.971 392.542
259 SnAjPeR (v) [M_E] (-8.691) 12.325 385.863
260 Sungrall (2.718) 13.769 375.720
261 Lieutenant Amos (v) (6.998) 65.884 324.341
262 Czar Voids (98.883) 7 322.146
263 swiszczu [TTG] (14.410) 12.876 320.807
264 Marker (v) (11) 37.466 320.438
265 Consul Apollo (I) [uos] (3.562) 1.028 317.735
266 Director Saturn (45.510) 0 315.662
267 Rinuin (v) (0) 66.537 311.473
268 Captain Hydra (v i) (0) 168.158 305.326
269 Proconsul Cosmo (51.859) 5.010 303.405
270 DARK LORD (v i) (4.457) 71.773 289.235
271 Proconsul Ceti (v i) (48) 87.994 279.212
272 Urtuerte (v) (16.601) 10.768 278.182
273 Constable Holmes (v i) (6) 67.292 274.711
274 landryna25 [M_E] (72.806) 23.998 247.084
275 Procurator Hercules (39.291) 7.857 244.401
276 Komandor (v i) (13.616) 30.137 229.596
277 KapitanKarol (v i) (9.856) 2.047 228.240
278 1KAJZER1 (v) (0) 48.528 218.954
279 Nib (v I) (98.095) 6.875 211.988
280 Senator Tycho (v) (765) 15.543 211.266
281 Cinior (v I) (35.026) 3.902 194.574
282 intel core [M_E] (1.469) 4.512 194.438
283 szturmowiec (139.902) 6.241 192.186
284 Director Eclipse (v I) (0) 31.362 189.829
285 karolus222 (v i) (29.794) 19.375 182.848
286 Fremen (v) (37) 38.955 179.726
287 Mogul Retina (v) (3.048) 7.114 177.362
288 Filemon Kot (i) (571.947) 0 175.647
289 Merlin (v I) [ZLY SEN] (6.426) 14.163 175.322
290 Vegeta (v i) (24.343) 3.728 174.856
291 VikingPL (17.497) 1.011 160.370
292 Renegade Quantum (2.679) 32.813 156.668
293 oddam (v i) (-48.567) 6.830 155.192
294 Conan (191.499) 11.893 146.482
295 Constable Sao [alkatras] (14.163) 8.263 136.493
296 Mogul Kraz (15.731) 3.090 132.357
297 krupa65 (v) (24.602) 10.479 128.625
298 Oddam JARO (-60.677) 592 124.651
299 SerminII (v) [flota pl] (15.389) 3.508 122.969
300 Emperor Galaxy (3.068) 12.917 118.213
301 Governor Draco (86.140) 365 101.294
302 Chancellor Orcus (41.146) 6 82.577
303 AveRe (v) (5.976) 366 79.548
304 Marshal Eagle (v) (7.532) 0 78.822
305 Caradhras (241.610) 2.638 78.191
306 Technocrat Transit (v I) (0) 21.410 75.375
307 albus aquila (2.940) 155 64.065
308 Dorato (v i) (167) 6.473 63.511
309 Czarna (v i) [GEN] (44) 2.620 62.844
310 Mogul Jericho (v) (-5) 21.099 58.821
311 Bera (v i) (107.223) 487 55.232
312 Loox13 (13.260) 11.676 54.511
313 grabarz (v I) (3.618) 4.530 54.262
314 Commodore Discory (0) 49 53.282
315 RIGONET (i) (227.918) 1 52.589
316 Procurator Cassini (i) (10.713) 0 51.483
317 Bandit Astra (86.508) 5.320 50.631
318 Legion (v I) (0) 7 43.432
319 Babyshark (v I) (2.336) 2.774 42.954
320 Engineer Matter (v) (0) 3.460 38.763
321 Czar Navi [alkatras] (903) 2.863 37.226
322 Bauhaus (v I) (0) 10.113 34.258
323 Vice Orb (v i) (2.328) 2.491 33.423
324 Emperor Volans (62.042) 1.291 31.944
325 PostrachDziewic (6.011) 783 30.215
326 assan1 (v I) [D o D] (221.361) 19 29.235
327 Geologist Sunspot (v) (121) 1.039 27.982
328 Constable Kastra (v I) (4.426) 3.832 25.964
329 Czarny Wilk 79 (v i) (3.160) 1.922 20.208
330 Adama (i) [NRP] (3.324) 0 19.879
331 Pejter (I) [UNITED] (358.035) 0 18.180
332 Lieutenant Perseids (237) 233 17.790
333 Geologist Palma (v) (0) 23.153 17.282
334 Geologist Octans (v) (2.749) 766 16.970
335 killthemall (v I) (-61.574) 0 16.716
336 Piro (i) [NRP] (1.491) 105 15.786
337 Emperor Leda (0) 212 14.726
338 Chief Pavo [QRX] (3) 1.349 13.297
339 Revan (I) (3.748) 12 12.614
340 Czar Omicron (100.573) 274 11.853
341 Don Ponton (163.148) 9 11.814
342 Czar Charon (0) 19 10.824
343 Commodore Magellan (v I) (33.367) 5 9.141
344 RUMOK (I) (-2.528) 0 9.080
345 Proconsul Barym (v I) (13.165) 1.223 9.028
346 Starkiller (v) [BMJ] (156) 277 8.955
347 Czar Probe (195) 284 8.679
348 Robertz30 (v I) (61.665) 0 8.449
349 Captain Altair (v) (49) 843 8.304
350 pioneer (v I) (0) 622 7.167
351 Kira (i) [NRP] (758) 0 6.473
352 Finito (I) (527) 0 5.811
353 Ulas245 (v I) (22.860) 0 5.019
354 Karol (v I) (6.598) 70 4.712
355 Ernesto Che Guevara (I) (256.703) 0 4.376
356 Marshal Octans (I) [P-F] (1.193) 0 4.240
357 MrGracz70 (I) (6.188) 0 4.200
358 Bandit Pluto (0) 27 3.367
359 Arruvin (i) [GoD] (6.915) 0 3.015
360 Zlomek (I) (4.371) 0 2.990
361 Geologist Proton (I) [KoI] (3.250) 0 2.690
362 Venom75 (I) (4.226) 0 2.040
363 Lucyfer (I) (53.050) 0 2.020
364 Renegade Perseids (i) (117.817) 0 1.687
365 Sargon (I) (4.375) 0 1.400
366 seboll (I) (3.977) 0 1.400
367 Zwyrol (I) (1.711) 0 1.380
368 Bandit Pandora (I) [GSR] (5.871) 0 1.360
369 NoLife24 (v I) (-20.517) 0 1.280
370 Pionek137 (I) (21.275) 0 1.265
371 ChoRzowski1920 (I) [P-F] (18.477) 0 1.245
372 Miau (I) (-2.554) 0 1.240
373 Bziuk987 (I) (944) 0 1.090
374 Senator Neutron (0) 240 1.020
375 kozak 27 (4.250) 0 1.015
376 Viceregent Aurora (I) (632) 0 975
377 Czar Centauri (I) (17.194) 0 950
378 Balasbronzak (I) [ASRTA] (1.229) 0 875
379 Blacha626 (I) [QuQa] (4.567) 0 840
380 Commander Centauri (I) (533) 0 775
381 Viceregent Fireball (I) (4.398) 0 720
382 chruscik (I) (6.842) 0 700
383 Madafaka (I) (1.172) 0 700
384 Saw165 (I) (2.472) 0 700
385 Chief Proton (I) (2.169) 0 672
386 OODDAMM (I) (1.590) 0 630
387 Proconsul Uranus (i) (1.424) 0 620
388 Undisputed (I) (23.706) 0 610
389 Proconsul Pulsar (I) (0) 0 610
390 Overmind (I) (10.908) 0 600
391 Legancko (I) (3.354) 0 552
392 RageZ (I) [40pro] (4.023) 0 550
393 KrakerZ (I) [IMTL] (-2.532) 0 500
394 Chancellor Deuterium (I) (-350) 40 478
395 Lieutenant Nestor (I) (-442) 0 450
396 Emperor Antimatter (I) (1.974) 0 440
397 Lukasyno (I) [D o D] (16.708) 0 400
398 Westu (I) (8.253) 0 350
399 President Spirit (v I) (19) 40 332
400 majkel (I) (3.344) 0 300
401 Rudi (I) [StEq] (3.641) 0 300
402 Draxan (I) (4.767) 0 280
403 ShockWaver (I) [QuQa] (1.239) 0 275
404 Dr Psycho (i) (0) 0 250
405 Lord Bishop Boczek (I) (-23.371) 0 240
406 Stan Lee (I) (294) 0 220
407 Commander Sirius (I) (30.416) 0 220
408 Posejdon (I) (1.649) 0 200
409 Captain Thrust (I) (133) 0 200
410 Bananeiro (I) (4.435) 0 200
411 Mia (I) (167) 0 200
412 SMiasto (I) (2.124) 0 200
413 Renegade Radiation (I) (174) 0 200
414 Sovereign Hale (28.280) 0 200
415 Lord Explorer (0) 80 195
416 Admiral Voids (I) (0) 0 180
417 Ricz Forester (v I) [GoD] (-10.994) 0 160
418 Governor Retina (I) (24) 0 140
419 Grubiorz (I) (360) 0 100
420 Effardo (I) [UNITED] (158) 0 100
421 Lieutenant Eridanus (v I) (4.317) 0 100
422 Marshal Deimos (I) (47) 0 80
423 Mogul Matter (0) 10 68
424 Stuard (v I) (-5) 0 50
425 Puck (i) (0) 20 47
426 Darkness (I) (-26.838) 0 40
427 Chief Omega (I) (213) 0 40
428 MpSv7 (I) (6) 0 20
429 Oppenheimer (I) (-65) 0 10
430 krzys05 (i) (0) 0 8
431 M o o N (I) (3) 0 2
432 Thor (I) (-37) 0 0
433 MasujzKamilem (i) [MzK] (-1) 0 0
434 Ilusioon (I) [GSR] (-2.896) 0 0
435 Lucky (I) (0) 0 0
436 Chancellor Flyby (I) (1) 0 0
437 Geologist Triton (I) (64) 0 0
438 WilczeQ (I) [MzK] (38) 0 0
439 BaaakuX (I) [MzK] (12) 0 0
440 sterios (i) (31.296) 0 0
441 Vice Probe (I) (0) 0 0
442 ewggr (I) (0) 0 0
443 Chief Auriga (I) (0) 0 0
444 Engineer Epsilon (I) (-123) 0 0
445 kha000S (I) (422) 0 0
446 Barbossa (I) (22.720) 0 0
447 wandalistycznePodejs (I) [BOSS] (-3.082) 0 0
448 Czar Holmes (I) (1) 0 0
449 Stanley (I) [ASRTA] (154) 0 0
450 PISIORY (I) (2.465) 0 0
451 F3nIx (I) (86) 0 0
452 Clockmaster (I) (14.320) 0 0
453 Chancellor Space (I) (29) 0 0
454 MaGiK (I) (33) 0 0
455 Director Serpentis (I) (19) 0 0
456 Commander Ceres (I) (0) 0 0
457 Czar Andromeda (I) (297) 0 0
458 NICRAM (I) [LPP] (210) 0 0
459 Governor Aurora (I) (65) 0 0
460 Nemesis (I) (17.001) 0 0
461 Lubie Placki (v I) (771) 0 0
462 Drag0neel (I) (20) 0 0
463 Zero Jedynkowy (I) (-92) 0 0
464 Alion (I) (-1.891) 0 0
465 Chief Omicron (I) (0) 0 0
466 Morda (I) (13) 0 0
467 aNioL (I) (291) 0 0
468 Viceregent Kuma (I) (17.740) 0 0
469 Nihoo (I) (164) 0 0
470 LordPigeonWielki (I) (167) 0 0
471 Lieutenant Jericho (I) (800) 0 0
472 Vice Flare (I) (0) 0 0
473 skat (I) (57) 0 0
474 Commander Jupiter (I) (0) 0 0
475 Aripiprazol (I) (15) 0 0
476 Sprinter430 (I) (63) 0 0
477 Sufixis (I) (60) 0 0
478 michalsauron1 (I) (15.107) 0 0
479 Simonn23 (I) [SEARA] (214) 0 0
480 Constable Matter (I) (0) 0 0
481 Bionas (I) (170) 0 0
482 sersoft (I) (32) 0 0
483 Brigand Relidus (I) (0) 0 0
484 Proconsul Cupid (I) (-1.113) 0 0
485 SHEYZY (I) (19) 0 0
486 Mentos (I) (0) 0 0
487 Aziraal (I) [KPMG] (54) 0 0
488 LordVarDave (I) (441) 0 0
489 Serold3 (I) (3) 0 0
490 Lord Mercury (I) (0) 0 0
491 Technocrat Fay (I) (0) 0 0
492 Lieutenant Zuben (I) (0) 0 0
493 szybkoreki (I) (9) 0 0
494 Citrus (I) (0) 0 0
495 Golemosus (I) (17) 0 0
496 Technocrat Elara (I) (0) 0 0
497 Kacper (I) (0) 0 0
498 Lord Osiris (i) (0) 0 0
499 Cinkciarz (I) (44) 0 0
500 Veexar (I) (0) 0 0
501 Captain Castor (I) (0) 0 0
502 Marshal Davida (v I) (0) 0 0
503 Vice Flame (I) (0) 0 0
504 Geologist Nova (I) (0) 0 0
505 Marshal Asteroid (I) (0) 0 0
506 Marshal Saturn (I) (0) 0 0
507 Director Telesto (0) 0 0
508 Director Infrared (v) (0) 0 0
509 Constable Helix (i) (0) 0 0
510 Consul Orcus (i) (6.773) 0 0
511 Vice Vesta (0) 0 0
512 Captain Oort (i) (0) 0 0
513 Geologist Erato (I) (0) 0 0
514 Consul Hubble (v I) (254) 0 0
515 ostra gienia (0) 0 0
516 Lieutenant Probe (i) (6) 0 0
517 Vice Twighlight (i) (47) 0 0
518 Engineer Davida (0) 0 0
519 Shurky (I) (3) 0 0
520 Myszor (i) (0) 0 0
521 Senator Interstellar (v I) (28) 0 0
522 Spiewakowski (I) (0) 0 0
523 Technocrat Archer (v I) (0) 0 0
524 Proconsul Phobos (i) (0) 0 0
525 Freddy (v i) (0) 0 0
526 Marshal Apollo (I) (0) 0 0
527 Commander Star (0) 0 0
528 Admiral Holmes (v) (0) 0 0
529 Technocrat Altair (0) 0 0
530 Bandit Proton (0) 0 0
531 Sovereign Alpha (0) 0 0
532 Mogul Mariner (0) 0 0
533 Marshal Apus (0) 0 0
534 Renegade Jupiter (0) 0 0
535 Constable Jupiter (0) 0 0