Welcome to OGamers

Server : Himalia
Players count : 556
Players online : 10

Rankings

May 11, 2021, 6:43:50 AM EDT
Position Name (Honor points) Ships Points
1 DrZgon [AFERA] (66.627.573) 39.189.903 1.783.070.650
2 Gothe [AFERA] (37.908) 29.166.358 960.483.457
3 Kolor Purpury (v I) [TTG] (20.707.319) 46.644.005 742.446.452
4 Kirczak (v) [TTG] (22.849.319) 2.668.670 540.177.819
5 DUCH_PUSZCZY [Eko] (10.749.153) 4.083.601 534.861.360
6 Laojun (v) [LOG] (8.821.435) 17.704.424 508.288.236
7 Septimel [LOG] (3.714.629) 13.263.162 290.277.919
8 Merchant Deuterium (v) (4.857.136) 749.644 286.982.497
9 K0m0rnik (v i) (5.714.641) 188.828 284.432.989
10 NarImmor (v) (9.728.673) 1.556.814 278.539.813
11 baldi [Eko] (7.872.706) 3.047.968 242.939.288
12 Wilk (v) [S_W] (2.800.763) 279.861 230.158.933
13 Dastan (v) [Eko] (6.017.010) 293.935 221.119.731
14 Husajn (1.570.812) 145.130 167.541.519
15 Yamabushi (v I) (8.485.012) 1.148.614 149.386.394
16 Skibix (v i) (1.540.827) 1.745.103 141.202.317
17 guff [Eko] (2.292.999) 990.121 133.822.023
18 Zybi [AFERA] (741.356) 6.715.157 131.554.134
19 Makumba (v i) (8.858.848) 1.802.987 123.746.885
20 LordOfLights [Eko] (3.121.683) 2.796.765 120.771.289
21 Marvin [BDSM] (209.255) 167.242 117.483.499
22 Renegade Nemesis (v) (1.060.462) 65.446 100.238.293
23 Sin (v) [LOG] (776.129) 857.256 97.633.518
24 Gangster z Afryki [BDSM] (700.111) 531.897 93.078.046
25 Stalowy (v) [LOG] (1.716.175) 713.356 91.070.383
26 thomaseq (v) (148.787) 7.857.909 90.941.893
27 Bkg [Eko] (1.517.589) 301.245 85.600.878
28 Venizelos [EMERYCI] (350.531) 638.659 83.177.468
29 MarJo [LOG] (143.922) 1.963.510 82.000.345
30 Wallker [LOG] (162.714) 6.058.288 80.419.585
31 Asmax87 (v) [LOG] (2.414.104) 2.092.765 80.260.553
32 Uran (v) [TTG] (604.023) 634.960 76.351.222
33 NEWBALANCE (v) (236.341) 37.672 76.057.830
34 Zohan (v) [LUMPY] (456.408) 446.665 74.528.528
35 Consul Polaris (3.140.644) 1.182.998 69.292.398
36 FIREMAN [EMERYCI] (103.927) 5.640.829 68.805.888
37 Pozoga [PIWOSZE] (1.226.007) 62.753 65.741.320
38 Pazerny_Pioter (v) [LOG] (103.833) 441.920 65.155.066
39 nadajj [TTG] (22.695) 78.148 65.128.070
40 ZEMSTA (v i) (1.224.957) 1.914.462 62.839.479
41 MaCieJkO [Eko] (342.647) 2.767.234 62.140.128
42 marlamer [TTG] (2.109.092) 309.782 59.498.486
43 smigol (v) (1.525.539) 114.865 59.476.901
44 kabanos (v) [TTG] (1.531.370) 26.998 58.263.173
45 sir0g (269.535) 1.794.186 56.755.686
46 Red Dragon [TTG] (151.273) 1.035.029 55.981.667
47 Constable Pegasus (v i) (-641.862) 393.174 53.674.786
48 masterek [AFERA] (987.089) 1.447.470 52.214.109
49 MrBons (v i) (826.400) 377.879 50.221.061
50 Maekar (v) [AFERA] (2.851.114) 6.733.962 47.676.763
51 OmojJezuAnaszpanie (804.278) 432.525 46.987.863
52 AliBaba (v) [M_E] (14.869) 3.032.980 46.465.431
53 Rolo [EMERYCI] (54.242) 676.891 45.631.863
54 Consul Malin (1.399.405) 2.641.767 43.697.576
55 Iszya (v) [LOG] (200.615) 2.339.009 43.338.640
56 Rumpelstilzchen (v) (-281.063) 3.364.586 40.590.721
57 sandro69 (v) [TTG] (238.310) 2.952.609 39.949.433
58 Planeteoo (v) (536.125) 16.004 39.352.841
59 Piat (v i) [TTG] (1.093.738) 19.898 39.290.233
60 Sagi (13.138) 540.730 38.427.778
61 macer [Eko] (248.374) 657.509 37.738.655
62 Bodziokrb (i) (51.755) 0 36.257.799
63 Rajder 48 [EMERYCI] (536.699) 1.104.412 34.838.500
64 Olo [LOG] (509.088) 52.878 34.635.047
65 zimny (v) (217.223) 5.612.090 33.448.717
66 Asmax (v i) (796.430) 166.932 32.057.610
67 Star Lord (v) [F-S] (720.586) 69.688 30.817.419
68 Obsesja (v) [BDSM] (8.112) 615.490 30.769.975
69 Nekromanta (v i) (70.653) 74.079 30.755.676
70 Printex [TTG] (172.785) 477.006 27.307.420
71 marcostw (v i) [EMERYCI] (71.968) 903.932 26.540.459
72 Dzbanaszek (v I) [PUSZ] (157.415) 1.715.850 26.116.928
73 Gamorka (v) [TTG] (277.702) 63.895 25.897.199
74 Piwko00 [EMERYCI] (90.406) 59.606 25.628.939
75 Bluelord [LUMPY] (412.932) 281.460 25.375.776
76 Szara Wilczyca [AFERA] (38.639) 2.565.416 24.741.945
77 januszk82 (v) (334.543) 278.868 24.507.700
78 John Crichton (v i) [PIWOSZE] (51.356) 9.922 24.244.242
79 drRzeznik (v) (1.724.586) 1.051.246 23.860.879
80 pieroog (v) [PIWOSZE] (282.115) 359.598 23.793.466
81 Geologist Delta [EMERYCI] (531.206) 86.223 23.075.761
82 Aegon [Eko] (288.286) 893.239 21.642.206
83 Gom Dzabbar (106.559) 699.987 20.995.895
84 Conan (192.101) 1.645 20.639.208
85 Bernadeta [Eko] (128.079) 87.805 20.540.372
86 Chancellor Stingray (513.121) 78.496 20.272.395
87 MrtBazyl (56.747) 69.975 19.550.322
88 oddammm (v) (-273.156) 1.990.776 19.009.619
89 Kastor [LOG] (76.632) 426.506 18.877.820
90 Defender (98.527) 28.679 18.606.513
91 Marshal Phoebe (157.417) 28.961 18.558.790
92 NiePuszczamFs (v) (-532.599) 307.984 18.485.044
93 umpa [LOG] (28.552) 438.873 18.292.672
94 Filemon Kot (i) (571.947) 0 18.286.610
95 Narafer (v) (219.214) 241.732 18.224.398
96 BROWAREK (75.190) 92.305 18.164.965
97 severyn (v I) (75.480) 1.519.399 17.950.341
98 NowyNaUni (v) [Eko] (131.673) 158.115 17.431.479
99 Governor Nusakan (98.746) 489.786 17.406.660
100 Tori Black (v i) [CAZADOR] (1.924) 26.932 17.352.219
101 Stadtholder Voyager (v) (284.821) 15.946 17.102.774
102 Bauglir (378.034) 13.564 17.031.780
103 oddam w dobre rece (v i) (500.818) 336.607 16.800.193
104 Kratos (v i) [LUMP] (30.972) 41.253 16.321.644
105 Mogul Vega (453.362) 37.808 16.263.852
106 Dariusz (177.123) 33.640 15.751.855
107 Admiral Flare [Speremka] (242.316) 452 15.736.664
108 tadejro303 [Eko] (132.977) 183.245 15.487.395
109 Egon [Eko] (378.873) 30.261 14.901.505
110 Szpion (32.386) 160.491 14.887.960
111 Dex Kupie (v) (334.042) 5.681.663 14.668.006
112 strzelec (v I) (189.960) 23.795 14.438.672
113 Shaybuska (v) [EMERYCI] (-149.100) 316.895 14.336.452
114 White Wolf (v I) (27.418) 149.835 13.980.941
115 Marshal Archer (122.101) 375.623 13.843.293
116 Captain Callisto (28.752) 55.325 13.588.272
117 Annie (v I) [BDSM] (61.214) 593.970 13.530.458
118 afox [PIWOSZE] (69.015) 296.882 13.515.208
119 ImmoQ [EMERYCI] (12.481) 8.774 13.264.696
120 sebulba [Eko] (111.014) 131.833 13.133.104
121 Dziki Czeslaw (v i) (247.536) 124.221 12.999.942
122 Don Ponton (163.259) 0 12.932.930
123 Etitek [M_E] (123.926) 8.037 12.807.666
124 Master Troll (v i) (93.580) 1.123.745 12.186.840
125 Emperor Malin (v i) (403.540) 3.954 12.070.731
126 Pan_Stasiu (26.082) 23.068 11.996.343
127 centurion (v I) (551.432) 9.912 11.661.060
128 AmCk [AFERA] (5.876) 387.878 11.644.946
129 RIGONET (i) (227.918) 1 11.565.662
130 DUCH (75.232) 4.144 11.446.925
131 LOPEZ (v i) (10.814) 276.973 11.271.125
132 Pejter (I) [UNITED] (358.035) 0 11.252.062
133 Janik [M_E] (109.506) 171.847 11.172.692
134 Tsubasa (v) (170.751) 98.125 11.151.262
135 KuKU (v) [EMERYCI] (133.910) 172.250 11.075.334
136 Director Hercules (149.372) 7 11.067.051
137 szczotar [PIWOSZE] (30.345) 1.867.881 10.643.278
138 Sobecko (v) (7.336) 670.070 10.629.337
139 Majcher (v i) (32.895) 109.823 10.586.802
140 Antares-Oddam (v) (60.172) 516.108 10.498.534
141 Constable Rover (174.497) 209.937 10.310.589
142 Raijin (v) (4.563.213) 305.987 10.219.450
143 mirkoz (162.118) 50.349 9.940.483
144 no one (v) (49.315) 8.928 9.892.443
145 Big Pretty Psycho (v i) (22.467) 124.651 9.827.537
146 Bugas (v) (182.727) 0 9.805.978
147 Taurus (v i) (111.144) 53.035 9.407.252
148 Lord Rocket (98) 37 9.387.898
149 George Owens (v I) (70.751) 479.284 9.361.572
150 Mistrzyni (71.996) 6.131 9.335.153
151 Hand of God [LUMPY] (-353.574) 206.365 9.294.292
152 Director Archer (60.801) 2.355 9.239.466
153 Sugar Daddy (v I) (-25.591) 7.483 8.990.990
154 GORN (v) [TTG] (27.477) 202.233 8.785.167
155 President Orbiter (379.787) 7.553 8.680.084
156 Proboszcz (v i) [LOG] (0) 807.983 8.569.057
157 Lord Terra Empire [M_E] (414.987) 31.098 8.552.258
158 ANDRZEJ (46.679) 90.534 8.403.483
159 Neferet (v i) (-100.054) 340.972 8.375.266
160 Viceregent Tycho (151.350) 9.876 8.303.081
161 DROP TABLE (v i) (33.266) 40.299 8.300.197
162 Senator Hydra (180.869) 1.076 8.151.292
163 Caradhras (241.769) 11.405 7.991.794
164 Sp4nk3r is BR (v I) [LUMPY] (-376.517) 1.003.787 7.926.773
165 sadzislav (148) 723 7.894.598
166 HannibalLecter (30.301) 2.342 7.847.080
167 Kynio (v) (28.385) 461.444 7.815.684
168 AD ASTRA (v i) (57.655) 674.218 7.775.748
169 Czar Voids (98.883) 7 7.766.184
170 Senator Sattelite (v) [BBC] (132.680) 440.308 7.718.854
171 Krasnal (v) (49.777) 423.373 7.700.195
172 Maximus (v) [M_E] (-81.691) 393.534 7.577.637
173 Tajmniczy komandor (108.414) 5.409 7.557.386
174 Governor Euler (v i) (-28.705) 537.645 7.107.806
175 Proconsul Trojan (v i) (28.363) 739.734 6.738.680
176 Baggage Basher (279.081) 31.693 6.732.278
177 GRUBERNATOR [Eko] (48.032) 129.473 6.722.436
178 Bera (v I) (107.223) 487 6.640.765
179 duzzeq [Eko] (16.931) 51.189 6.203.525
180 szturmowiec (142.391) 4.060 6.115.306
181 EXECUTOR (v) (-70.767) 419.264 6.082.637
182 bernisolo (v) (52.176) 222.862 6.066.949
183 Ernesto Che Guevara (I) (256.703) 0 5.975.364
184 Lord Antimatter (105.582) 10.764 5.974.318
185 Capitan America (v) (128.578) 38.395 5.959.097
186 DiabloIV (v i) (81.139) 21.067 5.866.359
187 NobleSix [PIWOSZE] (133.294) 7.365 5.785.839
188 Chancellor Ceres (v i) [EMERYCI] (22.908) 276.966 5.652.353
189 Siona (v) (43.839) 16.388 5.568.094
190 Yato (v i) (82.974) 117.901 5.564.415
191 szczepko (v) (-20.512) 269.702 5.553.854
192 mattek (134.202) 0 5.509.851
193 Bandit Astra (87.291) 21.401 5.326.853
194 Lord Bishop Boczek (I) (-23.371) 0 5.323.934
195 assan1 (v I) [D o D] (221.361) 19 5.323.920
196 kolciu8 (v) (23.286) 102.474 5.167.665
197 MrGracz70 (I) (6.188) 0 5.134.567
198 Czar Yakini (v) (31.779) 1.270.072 5.122.923
199 kea (52.477) 14.298 5.052.995
200 WwW (v) (47.910) 11.919 5.020.728
201 Consul Gores [M_E] (5.431) 14.623 4.878.834
202 De4mography [M_E] (8.791) 32.554 4.872.996
203 Stadtholder Keid (104.605) 6.729 4.683.606
204 Helupa (v) (5.065) 182.234 4.534.753
205 Jurek Kiler [EMERYCI] (13.240) 108.485 4.480.758
206 Ojciec (34.685) 160.072 4.432.985
207 Mimi (3.710) 85.671 4.367.248
208 halsa (v) [Eko] (1.944) 186.083 4.098.285
209 Technocrat Nash (v) (5.314) 213.598 4.049.519
210 Mogul Meteor (43.113) 3.570 3.942.653
211 Bolko smialy (121.227) 48.914 3.822.544
212 Admiral Oberon (29.875) 10.972 3.788.716
213 oddam_kupke_zlomu (v I) (2.885) 84.317 3.775.615
214 Jazon (v I) (25.570) 1.766 3.723.735
215 oddam bollo (v) (-80.898) 584.968 3.674.821
216 Nixon (v i) (36.847) 44.346 3.613.460
217 dramat (v) (-83.429) 88.565 3.538.309
218 godek (v) [M_E] (6.311) 163.636 3.514.850
219 janko13 [PIWOSZE] (417) 73.205 3.468.538
220 DoOddania (v i) (27.450) 96.691 3.397.382
221 oddam dziki dzik (v) (39.761) 36.689 3.380.100
222 Renegade Perseids (117.817) 245 3.356.257
223 President Delta (v) (46.335) 108.587 3.348.539
224 XRP (v I) (-2.350) 60.687 3.246.505
225 Krokodyl Gienio (v I) (39.746) 23.550 3.065.872
226 Proconsul Cosmo (v) (51.859) 5.010 3.038.255
227 landryna25 [M_E] (72.806) 24.670 2.995.814
228 SnAjPeR (v) [M_E] (-8.691) 12.325 2.994.459
229 Franc Mauer (v i) [PIWOSZE] (49.037) 75.967 2.970.274
230 Squrwol (v i) (25.957) 11.127 2.905.064
231 Garnier Fructis (v) (50.745) 12.039 2.876.925
232 Vegeta (v i) (24.343) 3.728 2.856.742
233 Nib (v I) (98.095) 6.875 2.838.253
234 Legend of Shadow (v i) (12.240) 61.779 2.824.949
235 klizr (11.238) 41.868 2.631.328
236 Director Saturn (i) (45.510) 0 2.603.865
237 Adriqq69 (56.852) 37.870 2.588.748
238 Raymond (v) [EMERYCI] (33.906) 26.626 2.497.515
239 Bogacz (v) [Inviktus] (23.985) 1.627 2.369.907
240 MarMur (44.105) 29.299 2.318.658
241 OpTiMuS (v) (14.099) 371.407 2.284.608
242 Oddam JARO (i) (-60.677) 417 2.284.539
243 europa (v i) (6.358) 46.267 2.268.649
244 Sovereign Zibal (v I) (42.125) 39.106 2.248.513
245 Czar Omicron (100.672) 274 2.232.142
246 Sargon (I) (4.375) 0 2.211.787
247 Lambo (3.189) 2.753 2.147.508
248 Experyment (-117) 131.785 2.145.437
249 QDX8 [QRX] (18.526) 10.906 2.131.536
250 Inka [LOG] (21.063) 15.124 2.115.384
251 Pirat (v) (242.259) 59.375 2.019.232
252 Wielebny Talib (v i) (-4.452) 57.548 2.002.302
253 Nemesis (I) (17.001) 0 1.977.059
254 Czar Saros 7 (v i) (31.653) 72.763 1.965.649
255 GUCIO (v I) (8.471) 122.763 1.927.273
256 KURCZAK (v) [NFZ] (131.995) 307.337 1.849.041
257 Loctite (i) (15.393) 3.387 1.840.148
258 krupa65 (v i) (24.602) 10.805 1.800.072
259 siutek (v) [M_E] (-149) 81.003 1.783.420
260 Procurator Hercules (39.291) 9.483 1.734.262
261 Emperor Volans (62.062) 1.035 1.693.543
262 Raffal (v) (43.136) 84.485 1.678.883
263 VikingPL (17.497) 1.026 1.657.371
264 Commander Sirius (I) (30.416) 0 1.640.617
265 Marshal Beid (v I) (2.652) 156.777 1.611.367
266 Governor Draco (86.140) 365 1.568.746
267 swiszczu [TTG] (16.697) 51.518 1.546.810
268 Emperor Flyby (2.556) 51.301 1.423.149
269 Consul Columbo (v) (28.023) 5.929 1.339.107
270 kruszyna (v i) (6.394) 51.455 1.326.420
271 Procurator Cassini (i) (10.713) 0 1.266.390
272 Buka (v i) (17.566) 621.716 1.260.179
273 Ulas245 (v I) (22.860) 0 1.247.413
274 GTi 16v (1.140) 92.012 1.161.277
275 Chancellor Orcus (41.326) 6 1.160.000
276 Technocrat Klio (v) (7.564) 772.133 1.133.934
277 Urtuerte (v) (16.653) 14.015 1.130.913
278 killthemall (v I) (-61.574) 0 1.114.210
279 Czar Thea (v i) (11.377) 21.407 1.062.210
280 Lukasyno (I) [D o D] (16.708) 0 1.057.002
281 Sungrall (2.718) 14.988 1.032.669
282 General Lufa (v) (10.082) 59.979 1.007.260
283 sterios (i) (31.296) 0 991.882
284 Komandor (v i) (13.616) 30.137 983.253
285 xxXendiXxx (v) (6.600) 30.444 969.906
286 Arko (v) (1.235) 39.900 967.796
287 Dogma [M_E] (93) 20.549 952.619
288 DarthSidious (v) (13.063) 4.558 886.528
289 Bziuk987 (I) (944) 0 852.146
290 Commodore Hyperion [M_E] (31.509) 108.037 842.012
291 Constable Sao [alkatras] (16.221) 8.945 838.625
292 Lucyfer (I) (53.050) 0 837.392
293 Lord Kraz (v i) (18.937) 17.560 816.959
294 Venom75 (I) (4.226) 0 792.760
295 Consul Apollo (I) [uos] (3.562) 989 775.148
296 SerminII (v i) [flota pl] (15.389) 3.508 754.559
297 Kum Hia (v) [MONSTER] (1.949) 10.916 749.503
298 Antoine (v) [PIWOSZE] (2.442) 34.019 724.687
299 Sovereign Hale (i) (28.280) 0 682.878
300 oddam (v i) (-48.567) 6.830 647.529
301 Consul Hubble (v I) (254) 0 639.976
302 Geologist Octans (v) (2.749) 766 633.598
303 Mogul Kraz (i) (15.731) 2.955 624.228
304 Barbossa (I) (22.720) 0 614.116
305 karolus222 (v i) (29.794) 19.375 597.022
306 Commodore Magellan (v I) (33.367) 5 579.069
307 Lieutenant Amos (v i) (6.998) 65.884 570.464
308 James Tiberius Kirk (v) (1.426) 2.971 568.924
309 Undisputed (I) (23.706) 0 561.324
310 farmjug (v I) (19.126) 97.323 556.045
311 michalsauron1 (I) (15.107) 0 550.502
312 Renegade Quantum (v) (2.679) 32.813 545.530
313 Marshal Octans (I) [P-F] (1.193) 0 536.230
314 Senator Tycho (v) (765) 15.543 534.985
315 Pionek137 (I) (21.275) 0 530.230
316 Clockmaster (I) (14.320) 0 515.268
317 Loox13 (13.369) 11.917 494.327
318 Lieutenant Eridanus (v I) (4.317) 0 486.778
319 K1r (v) (645) 31.745 457.529
320 Viceregent Kuma (I) (17.740) 0 449.521
321 Chief Omega (I) (213) 0 428.608
322 OODDAMM (I) (1.590) 0 421.205
323 KapitanKarol (v i) (9.856) 2.047 420.147
324 Darkness (I) (-26.838) 0 403.503
325 Overmind (I) (10.908) 0 358.815
326 ChoRzowski1920 (I) [P-F] (18.477) 0 358.665
327 Marker (v) (11) 37.466 335.159
328 Czar Centauri (I) (17.194) 0 327.979
329 AveRe (v) (5.976) 366 327.691
330 Rinuin (v i) (0) 66.537 326.118
331 Proconsul Ceti (v) (48) 87.994 319.379
332 Saw165 (I) (2.472) 0 313.434
333 Legancko (3.354) 1.065 313.132
334 Captain Hydra (v i) (0) 168.158 311.776
335 DARK LORD (v i) (4.457) 71.773 304.416
336 RUMOK (I) (-2.528) 0 303.464
337 Arruvin (i) [GoD] (6.915) 0 299.570
338 Emperor Galaxy (3.233) 5.234 298.091
339 PostrachDziewic (i) (6.011) 558 295.788
340 kozak 27 (4.258) 0 292.732
341 intel core [M_E] (1.469) 4.966 291.496
342 Constable Holmes (v i) (6) 67.292 289.417
343 Westu (I) (8.253) 0 281.263
344 Proconsul Barym (v I) (13.165) 1.223 275.151
345 1KAJZER1 (v) (0) 48.528 271.579
346 Ilusioon (I) [GSR] (-2.896) 0 258.716
347 Fremen (v) (37) 38.955 254.706
348 Revan (I) (3.748) 12 247.612
349 Mogul Retina (v) (3.048) 7.114 228.782
350 Marshal Eagle (v i) (7.532) 0 200.233
351 Director Eclipse (v I) (0) 31.362 192.179
352 Bandit Pandora (I) [GSR] (5.871) 0 168.652
353 Vice Orb (v i) (2.328) 2.491 167.776
354 Zlomek (I) (4.371) 0 160.844
355 Consul Orcus (i) (6.773) 0 159.534
356 Alion (I) (-1.891) 0 159.475
357 Blacha626 (I) [QuQa] (4.567) 0 156.005
358 Miau (I) (-2.554) 0 151.529
359 Constable Kastra (v I) (4.426) 3.832 151.175
360 Adama (i) [NRP] (3.324) 0 144.802
361 Stanley (I) [ASRTA] (154) 0 139.289
362 Bananeiro (I) (4.435) 0 137.423
363 chruscik (I) (6.842) 0 135.874
364 SMiasto (I) (2.124) 0 130.345
365 seboll (I) (3.977) 0 125.742
366 Mogul Jericho (v) (-5) 21.099 125.022
367 Draxan (I) (4.767) 0 124.795
368 Czarny Wilk 79 (v i) (3.160) 1.922 116.044
369 RageZ (I) [40pro] (4.023) 0 113.763
370 Babyshark (v I) (2.336) 2.774 112.847
371 Piro (i) [NRP] (1.491) 105 111.599
372 Rudi (I) [StEq] (3.641) 0 106.388
373 Vice Twighlight (47) 357 101.168
374 Proconsul Pulsar (I) (0) 0 98.940
375 Legion (v I) (0) 7 97.631
376 Dorato (v I) (167) 6.473 92.194
377 Czar Navi [alkatras] (903) 3.728 91.803
378 Lieutenant Perseids (499) 191 91.784
379 Kira (i) [NRP] (758) 0 89.131
380 Finito (I) (527) 0 85.125
381 majkel (I) (3.344) 0 83.990
382 grabarz (v I) (3.618) 4.530 83.636
383 Technocrat Transit (v I) (0) 21.410 75.455
384 albus aquila (3.608) 16 67.881
385 wandalistycznePodejs (I) [BOSS] (-3.082) 0 64.260
386 Viceregent Fireball (I) (4.398) 0 63.951
387 Czarna (v i) [GEN] (44) 2.620 63.690
388 Bauhaus (v I) (0) 10.113 62.659
389 Zwyrol (I) (1.711) 0 60.584
390 Commodore Discory (0) 47 58.815
391 Emperor Leda (0) 349 57.161
392 PISIORY (I) (2.465) 0 48.405
393 Balasbronzak (I) [ASRTA] (1.229) 0 47.652
394 Proconsul Uranus (i) (1.424) 0 43.793
395 Geologist Palma (v) (0) 23.153 42.413
396 Proconsul Cupid (I) (-1.113) 0 40.867
397 Lieutenant Nestor (I) (-442) 0 37.314
398 ShockWaver (I) [QuQa] (1.239) 0 35.460
399 KrakerZ (I) [IMTL] (-2.532) 0 34.525
400 Czar Probe (195) 284 34.450
401 Geologist Proton (I) [KoI] (3.250) 0 33.871
402 LordVarDave (I) (441) 0 32.530
403 Zero Jedynkowy (I) (-92) 0 26.738
404 Posejdon (I) (1.649) 0 24.493
405 Engineer Matter (v) (0) 3.460 22.493
406 Madafaka (I) (1.172) 0 21.477
407 Bionas (I) (170) 0 20.257
408 Ricz Forester (v I) [GoD] (-10.994) 0 18.572
409 Grubiorz (I) (360) 0 18.307
410 Chief Pavo [QRX] (3) 1.628 18.223
411 Chancellor Deuterium (I) (-350) 40 17.892
412 Commander Centauri (I) (533) 0 17.721
413 Geologist Sunspot (v) (121) 1.039 17.180
414 Baron [KISS] (0) 1.203 14.690
415 Czar Charon (i) (0) 19 14.490
416 Dr Psycho (i) (0) 0 13.756
417 ostra gienia (i) (0) 0 13.502
418 Emperor Antimatter (I) (1.974) 0 12.685
419 Mia (I) (167) 0 12.618
420 aNioL (I) (291) 0 11.737
421 M o o N (I) (3) 0 11.691
422 Viceregent Aurora (I) (632) 0 11.567
423 Lubie Placki (v I) (771) 0 11.422
424 SHEYZY (I) (19) 0 10.355
425 Czar Andromeda (I) (297) 0 10.238
426 Lieutenant Jericho (I) (800) 0 9.682
427 sersoft (I) (32) 0 9.217
428 Starkiller (v) [BMJ] (156) 277 9.184
429 Admiral Voids (I) (0) 0 8.581
430 Captain Altair (v) (49) 843 8.548
431 pioneer (v I) (0) 622 7.229
432 Governor Retina (I) (24) 0 7.074
433 Geologist Erato (I) (0) 0 7.008
434 Renegade Radiation (I) (174) 0 6.945
435 Effardo (I) [UNITED] (158) 0 6.337
436 Nihoo (I) (164) 0 5.251
437 F3nIx (I) (86) 0 5.201
438 Stan Lee (I) (294) 0 5.099
439 MaGiK (I) (33) 0 4.419
440 Sufixis (I) (60) 0 4.152
441 Captain Thrust (I) (133) 0 4.121
442 kha000S (I) (422) 0 3.925
443 Aziraal (I) [KPMG] (54) 0 3.760
444 Oppenheimer (I) (-65) 0 3.627
445 Bandit Pluto (0) 27 3.494
446 Simonn23 (I) [SEARA] (214) 0 3.239
447 Cinkciarz (I) (44) 0 2.820
448 Engineer Epsilon (I) (-123) 0 2.757
449 Lieutenant Probe (6) 0 2.179
450 NICRAM (I) [LPP] (210) 0 2.125
451 Thor (I) (-37) 0 1.983
452 Lord Mercury (I) (0) 0 1.478
453 Marshal Deimos (I) (47) 0 1.237
454 Captain Castor (I) (0) 0 1.160
455 Senator Neutron (0) 240 1.054
456 Drag0neel (I) (20) 0 959
457 WilczeQ (I) [MzK] (38) 0 873
458 Governor Aurora (I) (65) 0 813
459 Morda (I) (13) 0 642
460 Sprinter430 (I) (63) 0 623
461 skat (I) (57) 0 586
462 President Spirit (v I) (19) 40 523
463 Lucky (I) (0) 0 513
464 Aripiprazol (I) (15) 0 486
465 Director Serpentis (I) (19) 0 418
466 Geologist Triton (I) (64) 0 324
467 Stuard (v I) (-5) 0 321
468 LordPigeonWielki (I) (167) 0 273
469 MpSv7 (I) (6) 0 265
470 Chancellor Space (I) (29) 0 245
471 Director Infrared (v) (0) 0 240
472 BaaakuX (I) [MzK] (12) 0 234
473 MasujzKamilem (i) [MzK] (-1) 0 216
474 Lord Explorer (i) (0) 80 215
475 Director Telesto (0) 0 174
476 Freddy (v i) (0) 0 140
477 Serold3 (I) (3) 0 137
478 Golemosus (I) (17) 0 116
479 Engineer Davida (i) (0) 0 110
480 Czar Holmes (I) (1) 0 96
481 Technocrat Fay (I) (0) 0 90
482 szybkoreki (I) (9) 0 81
483 Mogul Matter (0) 10 68
484 Puck (i) (0) 20 67
485 Commander Ceres (I) (0) 0 65
486 Vice Probe (I) (0) 0 57
487 Shurky (I) (3) 0 55
488 Mentos (I) (0) 0 54
489 Commander Jupiter (I) (0) 0 38
490 Constable Matter (I) (0) 0 38
491 Chief Auriga (I) (0) 0 38
492 Technocrat Elara (I) (0) 0 31
493 krzys05 (i) (0) 0 26
494 Constable Helix (i) (0) 0 23
495 Vice Vesta (i) (0) 0 20
496 Myszor (0) 0 8
497 Citrus (I) (0) 0 5
498 Chancellor Flyby (I) (1) 0 4
499 Kacper (I) (0) 0 2
500 ewggr (I) (0) 0 0
501 Chief Omicron (I) (0) 0 0
502 Vice Flare (I) (0) 0 0
503 Brigand Relidus (I) (0) 0 0
504 Lieutenant Zuben (I) (0) 0 0
505 Lord Osiris (i) (0) 0 0
506 Veexar (I) (0) 0 0
507 Marshal Davida (v I) (0) 0 0
508 Vice Flame (I) (0) 0 0
509 Marshal Asteroid (I) (0) 0 0
510 Marshal Saturn (I) (0) 0 0
511 Captain Oort (i) (0) 0 0
512 Proconsul Phobos (0) 0 0
513 Commander Star (0) 0 0
514 Sovereign Alpha (0) 0 0
515 Mogul Mariner (0) 0 0
516 Constable Jupiter (0) 0 0
517 Constable Flyby (0) 0 0